Jak zabezpečit náklad abychom se vyhnuli nepříjemné nehodě či zbytečné pokutě? Na korbě musí být náklad vždy dobře podepřen, protože na cestě působící síla i při opatrnosti řidiče může způsobit riskantní situace. Špatná podpora může být zvláště nebezpečná v případě nouzového brzdění, takže být zajištěn tak, aby zboží  zvládlo přepravu.

První věcí, kterou je třeba mít na paměti při nakládání vozidla, je nikdy překročit maximální povolenou hmotnost. A nestačí celkově dodržovat tento limit, musíme také vzít v úvahu rozložení zátěže, aby nikdy nepřekročilo maximální hmotnost na osu. Při umisťování nákladu musíme věnovat zvláštní pozornost možným mezerám vytvořeným mezi obaly a / nebo mezi nimi a stěnami vozidla. Aby se zabránilo nebezpečnému pohybu zboží, součet mezer v jakémkoli směru nesmí nikdy přesáhnout 15 cm.

 • Pozor, použití pneumatických úložných vaků je možné jen za předpokladu, že vlastníte hadice na stlačený vzduch
 • Dejte také pozor i na nepřekřížení a úhel kurtů, které tvoří obvodové zajištění a rovnoměrné zatížení – kontroloři velmi důsledně hledí na jejich pravidelnost, neporušenost, řádné napnutí a podložení tzv. rohy
 • Dalším faktorem, který se bere v úvahu, je tření mezi zbožím a podlahou, které se mění v závislosti na použitých materiálech, nejlépe je, když v pěti bodech viditelně podložíte paletu, zboží na rozměru cca 120 x 80 cm gumovou podložkou.

Doporučují se také použit pevné dřevěné desky, které pomohou zlepšit podporu a chránit přepravované zboží  před nadměrným tlakem z kotviště a zatížení.

Věděli jste, že náklad odolá následujícím silám způsobeným zrychlením či zpomalením vozidla:

 • ve směru jízdy: 0,8 krát hmotnost nákladu
 • kolmo na směr jízdy: 0,5 krát hmotnost nákladu
 • proti směru jízdy: 0,5 krát hmotnost nákladu

Klasifikace nedostatků Nedostatky se řadí do těchto skupin:

 • Menší nedostatek: náklad byl řádně zabezpečen, avšak mohlo by být vhodné poučení o bezpečnosti
 • Závažné nedostatky: náklad není dostatečně zabezpečen a může dojít k výraznému posunutí nebo převrácení nákladu nebo jeho částí.
 • Nebezpečné nedostatky: bezpečnost silničního provozu je přímo ohrožena v důsledku rizika ztráty nákladu nebo jeho částí nebo v důsledku nebezpečí přímo souvisejícího s nákladem nebo kdy je bezprostředně ohrožena bezpečnost osob.

Vyskytuje-li se současně více různých nedostatků, je přeprava klasifikována v kategorii nejzávažnějšího nedostatku. Pokud se v případě výskytu více různých nedostatků předpokládá, že se tyto nedostatky mohou vzájemným působením ještě zhoršit, zařadí se přeprava do skupiny nedostatků o jeden stupeň závažnějších.

Metody kontroly kontrolními orgány

 • Vizuální kontrola řádného použití vhodných opatření v rozsahu nezbytném pro zabezpečení nákladu, příp. v měření sil napětí, ve výpočtu účinnosti zabezpečení a v kontrole osvědčení.

Pokud začínáte, nebojte se zeptat kolegy a případně nahlédnout do zmíněné směrnici EU 2014/47. Je třeba mít na paměti, že nedostatečným zabezpečením nákladu může být ohrožena nejen vaše klidná jízda, ale i okolí, které chráníte. Odpovědný přístup k vlastní kontrole i během cesty, pravidelně si prověřit dotaženost Vám ušetří nejen přinejmenším peněženku za pokuty, ale i zdraví a svou jízdu si skutečně užijete.

Zdroj: d365.cz

Aktuálne platná SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/47/EÚ :

 • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
 • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.