Tlačová správa pre média

21.03.2022                                                  

  ÚNIA autodopravcov Slovenska  ,  Asociácia Žltý Anjel Asistance24 a Iniciatíva poľnohospodárov , zaslala list na Ministerstvo Financií Slovenskej republiky , kde žiadame o okamžité stretnutie. Chceme poukázať na výšku dane z motorových vozidiel.

 Situácia na trhu Nákladnej cestnej dopravy je viac než kritická a súčasné podmienky vedú k likvidácii malých a stredných autodopravcov. Cieľom stretnutia by malo byť identifikovať a dohodnúť možnosti úľav pre autodopravcov v rámci znižovania nákladov, ktoré má v kompetencii Ministerstvo Financií SR.

V súčasnosti sa dostávajú autodopravcovia do druhotnej platobnej neschopnosti, keď v dôsledku neskorých úhrad faktúr za vykonanú dopravu a zvýšenie pohoných hmôt  mnohí z dopravcov nemajú prostriedky na nákup nafty, čím nemôžu až do uhradenia faktúr vykonávať dopravu.

Keďže obdobie, kedy zákazníci zaplatia faktúru nie je možné predvídať, dopravcovia nevedia efektívne využiť doteraz možné prostriedky (dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel) na preukázanie obdobia oslobodenia od tejto dane. Dopravcovia preto navrhujú zaviesť do zákona (o dani z motorových vozidiel) možnosť zjednodušeného preukazovania a to formou čestného vyhlásenia, resp. iným spôsobom, ktorý by bol administratívne a nákladovo menej náročné. Forma by mala byť tiež predmetom rokovania.

S pozdravom

                                                                                              Stanislav Skala

                                                                                               predseda  UNAS

Ilustračný obr.: techpit.sk

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Add Your Comment

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.