Ministerstvo dopravy zverejnilo podrobnosti stavu tunela Višňové. Nový termín dokončenia zatiaľ stále nie je známy.

foto: Skanska

Práce v tuneli Višňové meškajú. Skanska, zhotoviteľ diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, v decembri oznámila viaceré chyby.

Diaľničný úsek s tunelom mali pôvodne odovzdať na konci roka 2023. Rozsah opráv však určí statik a vznikne aktualizovaný harmonogram prác. Národná diaľničná spoločnosť o novom termíne dostavby zatiaľ neinformovala.

V tuneli sú najväčšie škody na druhej betónovej vrstve tunela a drenážnom potrubí. Druhá vrstva tunela totiž nespĺňa na všetkých miestach hrúbku tridsať centimetrov. Potrubie je zanesené, na niektorých miestach zničené. Ján Kušnír, poradca ministra dopravy a projektant tunelov, hovorí, že môže hroziť až demolácia niektorých tunelových blokov.

foto: Ministerstvo dopravy

Musí vydržať

Tunel je po svojej dĺžke rozdelený na bloky. Jeho vnútornú klenbu tvoria dve vrstvy – takzvané primárne a sekundárne ostenie. Diagnostika analyzovala šesťdesiat blokov sekundárnej, čiže druhej betónovej vrstvy. Výsledok odhalil, že pri niektorých blokoch nedosahuje hrúbku ani 25 centimetrov, pričom podľa projektu by mali mať 30 centimetrov.

V tuneli sú viaceré chyby, do úvahy pripadá diagnostika celého tunela. „Hrúbka ostenia je hlavný problém a dôvod, prečo tunel mešká,“ hovorí Kušnír.

Hrúbka vrstiev je pritom zásadná pre statiku a stabilitu tunela. Pri pôsobení podzemnej vody v tuneli primárna vrstva betónu koroduje, stráca únosnosť hory okolo a vtedy je dôležitá sekundárna vrstva, ktorá musí vydržať desiatky rokov. Ak je urobená nekvalitne, neexistuje záruka, že po spustení do prevádzky nebude premávka ohrozená.

Podľa Kušníra je zatiaľ ťažké povedať, ako sa pri opravách bude postupovať. Nedostatočné bloky sa budú sanovať, niektorým z nich hrozí až demolácia.

Vnútri vyteká voda

Niektorým blokom tunela chýba sekundárna vrstva, je to napríklad na miestach, kde sú požiarne či čistiace výklenky, nie je teda v tuneli súvislá. Podľa Kušníra tak stavebník robí vtedy, keď nemá také debnenie, aby takéto výklenky mohol betónovať.

Podľa projektanta však takto vznikli nevhodné detaily a súčasný zhotoviteľ bude musieť medzi dva dokončené bloky betónovať chýbajúci – takýchto miest je v tuneli viac.

V celom tuneli je zároveň navrhnutý drenážny systém na odvod horninovej podzemnej vody. Zvodnice odvádzajú do päty tunela vodu presakujúcu cez primárnu vrstvu betónu, aby nekvapkala do priestoru tunela. Odtiaľ cez drenážny systém odtečie von.

Keďže však niektoré bloky nemajú druhú vrstvu betónu, prerušené je v týchto miestach aj drenážne potrubie. Rúra je seknutá a treba ju nadpojiť, voda v týchto miestach preto vyteká vnútri tunela, tvorí sa blato a špina, čím sa zanášajú stroje.

foto: Ministerstvo dopravy

Potrubie je nefunkčné

V tuneli Višňové je drenážny systém na odvod vody veľmi dôležitý, pretože je tu veľa podzemnej vody. Potrubie je však zanesené striekaným betónom či inak poškodené.

„V priebehu výstavby sa tam môžu dostať nečistoty, ale malo by sa vyčistiť, nesmie sa zlomiť a poškodiť. Keď sa končí stavba, aj drenážny systém sa kontroluje kamerovými skúškami,“ vysvetľuje Kušnír s tým, že pri odovzdávaní stavby do prevádzky sa kontroluje aj kvalita potrubia.

Tunel je veľmi dlhý a voda sa nachádza v celej dĺžke. Aj počas výstavby je ťažké ju odvádzať, vyžaduje to veľké nároky na čerpadlá a odvod vody.

Nefunkčné potrubie
foto: Ministerstvo dopravy

Príprava pre chodníky

V tuneli momentálne do sekundárnej vrstvy frézujú ryhu, do ktorej sa dobetónuje betónový ozub. Naň položia konštrukciu chodníka.

Keď pracovníci skončia s dokončením tunelových vrstiev a postranných častí tunela – chodníkov, na rade bude príprava vozovky. Tú položia na základný materiál – v prípade tunela Višňové na skalný masív, ktorý treba upraviť podľa parametrov.

Niektoré časti skál vystupujú do priestoru, tie treba odfrézovať, inde vznikajú prázdne prepadliny, ktoré vyplnia betónom a dodatočným vystužením tak, aby bol podklad únosný v celej dĺžke rovnako. Potom pristúpia k prácam na vozovke.

Skanska zároveň pracuje aj na prepojovacích šachtách. V tuneli Višňové, ktorý je dlhý sedem a pol kilometra, musia byť okrem prechodných šácht pre ľudí aj prejazdné, kadiaľ vie prejsť či otočiť sa aj špeciálne vozidlo napríklad záchrannej služby.

Pod kontrolou

Skanska odhaduje nárast objemu opráv až o 200 %. Diaľničiari dúfajú, že pri predĺžení termínu neprídu o eurofondy na stavbu.

V súčasnosti sa pracuje na celej dĺžke oboch tunelových rúr, priečnych prepojeniach a odvodňovacích štôlňach. Na stavbe denne pracuje nepretržite tristo až štyristo pracovníkov, funguje tu šesťdesiat až osemdesiat veľkých mechanizmov. Práce na vonkajších objektoch pokračujú v súlade s harmonogramom.

Vo februári rozostavaný úsek D1 navštívil prezident celosvetového koncernu Skanska Anders Danielsson. Podľa neho má Skanska stavbu pod kontrolou.

Úsek D1 sa začína v Lietavskej Lúčke, kde trasa úseku nadväzuje na úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Úsek má dĺžku 13,5 kilometra vrátane tunela dlhého približne 7,5 km. Jeho dostavbou sa odľahčí kritická cesta pod Strečnom.

Zdroj: Aktuality.sk

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Add Your Comment

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.