Dňa 18.1.2022sa na pôde NDS uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti a Únie autodopravcov Slovenska. Stretnutie malo za cieľ informovať dopravcov o priebehu výberového konania na dodávku prvej časti mýtneho systému, ktorý by sa mal spustiť k 1.1.2023 a zároveň sa mali ozrejmiť úlohy  UNAS v tomto procese. UNAS privítal transparentnosť NDS pri príprave a realizácii výberového konania. Zástupcovia NDS veľmi podrobne odpovedali na všetky otázky zástupcov autodopravcov, čím rozptýlili mnohé obavy. V diskusii odzneli aj mnohé pripomienky a názory, ktoré upozornili na niektoré riziká spojené s prechodom na nový mýtny systém.
Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že niektoré požiadavky dopravcov spojené s mýtom je potrebné začať riešiť už v tomto roku, bude potrebné informovať autodopravcov o možnostiach plynulého prechodu z jedného systému na nový tak, aby nemuseli prerušiť poskytovanie svojich služieb. Tiež sa zhodli na tom, že tému spoplatnenia niektorých úsekov  by bolo vhodné otvárať až po spustení nového mýta a splnenia ďalších podmienok zo strany dotknutých samospráv.
Na záver sa účastníci zhodli na tom, že po spustení ďalšej fázy výberového konania sa znova stretnú, vyhodnotia doterajší priebeh najmä z pohľadu transparentnosti tendra a posúdia možnosti spolupráce v oblasti informovania a prípravy členov UNAS na prechod na nový mýtny systém.  

Prad, UNAS .SKALA

Zdroj: UNAS

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.