Vláda Spojeného království v tichosti oznámila implementaci klíčových právních předpisů obsažených v novém balíčku mobility Evropské unie pro silniční dopravu.Spojené království souhlasí s implementací nových zákonů EU o silniční dopravě

V konzultačním výsledku zveřejněném před více než čtrnácti dny ministerstvo dopravy odhalilo, že Spojené království souhlasilo s implementací nových požadavků na licence provozovatelů, jakož i pravidel pro vysílání pracovníků:

„V rámci této dohody Spojené království souhlasilo s implementací prvků balíčku EU pro mobilitu se 2 hlavními oblastmi změn, které jsou předmětem této výzvy k předložení důkazů, které se stanou použitelnými v únoru 2022 (vysílání pracovníků a licence na provoz některých těžkých nákladních vozidel změny) a květen 2022 (licencování provozovatele),“ vysvětluje dokument .

Řada klíčových podrobností týkajících se provádění balíčku mobility, včetně výše odměny, kterou by vyslaní pracovníci měli dostávat za kabotáž ve Spojeném království, však zatím není k dispozici.

Jaká pravidla EU bude Spojené království implementovat?

Operátorské licence

Výše uvedený dokument vysvětluje, že podle podmínek obchodní dohody po brexitu Spojené království souhlasilo s přijetím klíčové části balíčku EU pro mobilitu týkající se přepravy zboží v lehkých vozidlech:

„V rámci jednání mezi Spojeným královstvím a EU a následné dohody o obchodu a spolupráci (TCA) Spojené království souhlasilo s rozšířením požadavků na udělování licencí provozovatelům tak, aby zahrnovaly nákladní vozidla o hmotnosti vyšší než 2,5 tuny až do celkové hmotnosti 3,5 tuny (střední a velké dodávky). ), které cestují do zahraničí za účelem pronájmu a odměny. Změny a toto volání po důkazech hledají informace pro celé Spojené království. Je však důležité poznamenat, že existují rozdíly v platné legislativě a režimech udělování licencí provozovatelům ve Velké Británii a Severním Irsku.“

Pravidla, vysvětlená zde , vyžadují, aby společnosti jmenovaly dopravního manažera, který může být buď kvalifikovaný, nebo může mít více než deset let zkušeností s řízením vozového parku užitkových vozidel.

Jedním z důležitých rozdílů je však to, že pravidla se nebudou vztahovat na přepravce lehkého zboží, kteří pracují výhradně ve Spojeném království:

„Vzhledem k tomu, že Spojené království již není členem EU, není nutné tyto změny zavádět na domácím trhu. Oddíl TCA o silniční dopravě nezavazuje Spojené království, aby uplatňovalo tyto nebo jiné změny na provoz vnitrostátní silniční dopravy.“

Ministerstvo dopravy nicméně zdůrazňuje, že „do TCA byla zahrnuta příslušná pravidla a musí být uplatňována, pokud mají být dotčená nákladní vozidla nadále používána pro obchod do EU“. Jinými slovy, právní předpisy se vztahují na provozovatele lehkých nákladních vozidel ve Spojeném království, kteří pracují v EU.

Situace však nemusí být trvalá, protože výsledný dokument konzultace nevylučuje změny v budoucnu:

„Velká Británie by mohla následovat domácí operace.“ Z technických důvodů (včetně těch, které souvisejí s legislativními pravomocemi) jsme se však rozhodli, že se tím alespoň v krátkodobém horizontu nebudeme zabývat. Jakékoli rozšíření rozsahu těchto změn pravidel se omezuje na udělování licencí pro mezinárodní operace, alespoň zpočátku. Jakékoli změny v domácích operacích by vyžadovaly další zvážení a diskusi se zúčastněnými stranami v oboru a v současné době neexistují žádné plány na zahájení této práce.

Pokud jde o monitorování pravidel, ministerstvo dopravy uvedlo, že „zvažuje nutnost rozšířit pravomoci DVSA k zastavení LGV a je pravděpodobné, že tyto širší pravomoci budou možná muset platit pro všechna LGV“. To velmi souvisí s předpovědí právního zástupce pro dopravu Chrise Powella z počátku tohoto týdne .

Vyslaní pracovníci

Jak naši pravidelní čtenáři jistě vědí, EU nedávno zavedla směrnici (EU) 2020/1057 , která zavádí nová pravidla pro vysílání řidičů. První změny, které vyžadují registraci hraničních přechodů přes tachograf, vstoupily v platnost 2. února. Od 22. února platí další pravidla, která vyžadují, aby řidiči dostávali při provádění kabotážní přepravy minimální plat, který platí v jiném členském státě, a také pravidelné vracení nákladních vozidel do země jejich registrace.

Dokument o výsledku konzultace potvrzuje, že „podobné požadavky“ byly zahrnuty do obchodní dohody po brexitu, aby britskí dopravci mohli vstoupit do EU:

„Abychom zachovali náš přístup pro nákladní vozidla cestující do EU, byly do TCA zahrnuty podobné požadavky. V důsledku toho budou muset britskí provozovatelé vozidel na některých typech cest poskytovat informace prostřednictvím systému EU, ke kterému pak budou mít přístup vnitrostátní licenční a donucovací orgány v členských státech EU.

Je také potvrzeno, že Spojené království bude používat stejný IT systém jako EU:

„Od 2. února 2022, pokud plánujete provozovat nákladní vozidlo na cestě v rámci EU, budete muset zveřejnit informace o řidiči a plánované cestě předem pomocí celoevropského IT systému, který Spojené království být také využíván ke snížení administrativní zátěže a duplicit pro podniky.“

Zdá se tedy, že hraniční přechody do a ze Spojeného království by měly být registrovány prostřednictvím tachografu předtím, než řidič těžkého nákladního vozidla vystoupí z trajektu nebo vlaku. Podle webu Evropské komise je kód země pro Spojené království (15)H. Ekvivalent pro Francii je (11)H, zatímco Belgie je (06)H a Nizozemsko (26)H. Všechny číselné a alfa kódy naleznete zde .

Dokument o výsledku konzultace také dále vysvětluje různé platné výjimky, kterými jsme se zabývali zde . Kromě toho upřesňuje, co platí při přepravě se zásilkou v členských státech EU, kde se zboží nakládá nebo vykládá:

  • maximální pracovní doby a minimální doby odpočinku
  • minimální placená roční dovolená
  • odměny, včetně sazeb za práci přesčas; tento bod se nevztahuje na systémy penzijního připojištění
  • zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci
  • ochranná opatření, pokud jde o pracovní podmínky těhotných žen nebo žen krátce po porodu, dětí a mladistvých
  • rovné zacházení s muži a ženami a další ustanovení o nediskriminaci

Jaké budou požadavky na vyslaného pracovníka ve Spojeném království a minimální mzda?

Pokud jde o Spojené království, vláda říká, že zveřejní své podmínky pro zahraniční řidiče vysílané do země.

Avšak vzhledem k tomu, že do platnosti pravidel pro vyslané pracovníky zbývá něco málo přes týden, tyto podrobnosti ještě nejsou k dispozici.

Kdo bude dohlížet na dodržování pravidel pro vysílání pracovníků ve Spojeném království?

Podle dokumentu o výsledku konzultace Spojené království „pravděpodobně“ určí donucovací orgány „jako je DVSA“ jako příslušné orgány „s ohledem na vydávání žádostí o dokumentaci související s vysíláním řidičů provozovatelů z EU, pokud působí v rámci Spojené království na kabotážních cestách.“

Zdá se však, že úroveň monitorování bude zpočátku velmi nízká. Část výše uvedeného dokumentu uvádí:

„Je však nepravděpodobné, že by Spojené království okamžitě upřednostnilo vysokou úroveň prosazování požadavků na vysílání. To je způsobeno jinými prioritami pro vymáhání, včetně souvisejících s pravidly zásadními pro veřejnou bezpečnost, jako jsou hodiny řidičů, závady na vozidle a přetížení.

Pokud je úroveň vymáhání nízká, jak naznačuje výše uvedená citace, pak by se zahraniční dopravní společnosti mohly alespoň na krátkou dobu obejít s tím, že budou svým řidičům platit místní mzdy, na rozdíl od minima stanoveného Spojeným královstvím.

Je implementace pravidel ve Spojeném království dobrá?

Balíček mobility EU se ukázal jako kontroverzní téma, které vyvolalo debatu v odvětví silniční dopravy v celé Evropě. Většina kritiky přišla od společností se sídlem v nových zemích přistupujících k EU . Nová pravidla totiž zvýší jejich mzdové náklady a sníží množství práce, kterou mohou vykonávat na lukrativních západoevropských trzích. Jiní kritici tvrdí, že pravidla povedou ke zvýšení emisí CO2 .

Na druhou stranu tato opatření ocenila některá sdružení dopravců v západní Evropě , protože díky novým pravidlům budou řidiči z východu vydělávat více za kabotážní práce. To teoreticky zlepšuje pohodu řidičů a odstraňuje některé nákladové výhody, které zahraniční dopravci mají oproti domácí konkurenci.

Je pravděpodobné, že implementaci výše uvedených opatření balíčku mobility by podpořila většina dopravců se sídlem ve Spojeném království, protože požadavky na vyslané pracovníky by měly snížit rozsah, v jakém mohou být podbízeni zahraničními konkurenty s nižšími mzdovými náklady.

Na druhou stranu někteří zastánci brexitu, kteří chtějí, aby byly předpisy odstraněny, aby se snížily náklady podniků, mohou být zklamáni. Neprovedením pravidel by Spojené království mohlo potenciálně umožnit zahraničním dopravcům vykonávat kabotážní práce v zemi a zároveň platit mzdy typické pro jejich zemi původu. To by zase snížilo náklady na dopravu, a tím by zlevnilo zboží – o něco, o co by se řada zastánců brexitu usilovala prostřednictvím deregulace. Autodopravcům z těchto zemí by to samozřejmě nepomohlo, protože jejich platy a podmínky by byly evidentně horší. Domácí dopravci by se kvůli takovému kroku také vzbouřili, protože by jim mohl přijít o obchody – zvláště pokud by se současné uvolnění kabotáže dále prodlužovalo .

Federace řidičů vyzývá k přísnému prosazování opatření balíčku mobility

Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF) vyzvala členské státy EU a Evropskou komisi k přísnému vymáhání opatření v rámci balíčku mobility, aby bylo zajištěno, že nová pravidla pro vysílání pracovníků budou účinně a bezodkladně implementována.

Zdroj: trans.info

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Add Your Comment

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.