Nové pracovní doby, doby řízení a odpočinku pro řidiče ve Švýcarsku.

Spolková rada na svém zasedání dne 17. listopadu 2021 upravila nařízení o řidiči. Většina změn vstoupí v platnost 01.01.2022.

S ohledem na začlenění nového práva EU do dohody o pozemní dopravě vytváří s EU rovnocenné předpisy o době práce, řízení a odpočinku profesionálních řidičů a řidičů.

Evropský parlament schválil balíček mobility 1 pro silniční dopravu dne 8. července 2020 poté, co jej 7. dubna 2020 přijala Rada Evropské unie (EU). Se souvisejícími úpravami doby práce, řízení a odpočinku pro profesionální řidiče a řidiče v nařízení o řidičích vytvořila Spolková rada na svém zasedání dne 17. listopadu 2021 ekvivalentní ustanovení ve vnitrostátním právu. To s ohledem na začlenění nového práva EU do dohody o pozemní dopravě. Tímto způsobem lze dosáhnout právní jistoty a rovných podmínek v přeshraničním provozu a předejít problémům s prosazováním a narušení hospodářské soutěže. Kromě toho by měly zlepšit pracovní podmínky řidičů a řidičů.

Změny se týkají především nových možností čerpání dob odpočinku v přeshraničním provozu a odchýlení od dob řízení v mimořádných situacích.

Změny v detailech

1. ledna 2022 vstoupí v platnost následující změny:

Řidiči a řidiči jsou nyní vyňati z nařízení o řidičích, pokud doručují ručně vyráběné zboží v omezeném okruhu.
Řidičům a řidičům není dovoleno strávit týdenní doby odpočinku v délce 45 hodin a více ve vozidle.
Pro řidiče vozidel je vytvořena možnost mít dvě zkrácené týdenní doby odpočinku za sebou. To však platí pouze mimo zemi, kde společnost sídlí, a musí být odškodněno.
V případě nepředvídatelných událostí se může doba řízení prodloužit až o dvě hodiny za účelem dojezdu do sídla firmy nebo do místa bydliště řidiče vozidla. Podmínkou však je, že po příletu bude brán týdenní odpočinek.
Společnosti by měly organizovat cesty tak, aby se řidič nebo řidič mohl vrátit do místa nebo bydliště společnosti alespoň jednou na týdenní dobu odpočinku během čtyř týdnů.
Je-li vozidlo vybaveno analogovým tachografem, musí řidič ručně napsat hraniční přechod na vkládací list.
Od 2. února 2022 se musí hraniční přechody zadávat i ručně při řízení vozidel s digitálními tachografy (bez služby určování polohy). Při jízdě ve vozidlech s analogovými tachografy je od 31. prosince 2024 nutné vozit s sebou vkládací listy za posledních 56 dní, nikoli pouze za posledních 28 dní.

Větší flexibilita v zimních servisních provozech

Řidiči, na které se vztahují předpisy o pracovní době, době řízení a odpočinku a kteří řídí zimní služby, mohou ve vnitrostátním provozu prodloužit dobu čerpání odpočinku z 24 na 30 hodin. Tato výjimka však může být použita pouze jednou týdně v případě nepředvídaného použití. Během daného týdne je třeba čerpat pravidelnou týdenní dobu odpočinku. Kromě toho se jako kompenzace bere prodloužená denní doba odpočinku, která se má čerpat v jednom kuse. To zvyšuje flexibilitu v případě nepředvídaných operací (např. v důsledku změny počasí).

Zdroj: Polizei Schweiz

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.