Ministerstvo vnútra pripravilo návrh novely zákona o cestnej premávke. Po vyhodnotení pripomienok bude návrh predložený na rokovanie vlády. Tu sú hlavné zmeny.NOVÉ PORUŠENIA PRAVIDIEL CESTNEJ PREMÁVKY ZÁVAŽNÝM SPÔSOBOM➡ Za podstatné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti (v obci o 20 km/h a viac a mimo obce o 30 km/h a viac), držanie a obsluhovanie telefónu a obdobných zariadení bez systému „voľné ruky“ počas vedenia vozidla bude hroziť okrem pokuty aj zákaz činnosti. ➡ Tieto priestupky by mali byť po novom zaradené medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. ➡ V novelizácii zákona o priestupkoch navrhujeme umožniť prejednávať ich aj v správnom konaní. Správny orgán by tak mohol ukladať aj sankciu zákazu činnosti a ďalšie opatrenia využívané pri recidíve závažných porušení pravidiel cestnej premávky – napríklad preskúšanie odbornej spôsobilosti či zdravotnej a psychickej spôsobilosti.ZNÍŽENIE MINIMÁLNEHO VEKU NA VEDENIE NÁKLADNÝCH ÁUT A AUTOBUSOV➡ Novelou preberáme európsku smernicu.➡ Umožní sa udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v nižšom veku, ako je v súčasnosti. Pri skupinách C a CE sa navrhuje znížiť minimálny vek z 21 na 18 rokov a pri vozidlách skupín D a DE z 24 na 21 rokov. Pre takýchto vodičov bude platiť povinnosť byť zároveň aj držiteľom kvalifikačnej karty vodiča. ➡ Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 km.➡ Vodičské oprávnenie skupiny B bude oprávňovať jeho držiteľa viesť aj motorové vozidlá do 4 250 kg s pohonom na alternatívne palivá.ℹ️ Detaily návrhu nájdete TU:https://www.slov-lex.sk/legisl…/-/SK/dokumenty/LP-2021-722

obrázok: MV SR

zdroj: Ministerstvo vnútra SR

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.