Viete, že aj rádio Truck môžte podporiť 2% z Vašich daní? Každý príspevok nám pomôže priniesť informácie na stránky a do vysielania pre Vás, takže Vaše 2% daní sa Vám vrátia v užitočnej a príjemnej podobe.

Postup:

pre SZČO (živnostník), fyzické osoby samostatne podávajúce daňové priznanie a právnické osoby:

V príslušnej kolonke svojho daňového priznania vyplnte tieto údaje o prijímateľovi (ktorému venujete daň):

Obchodné meno: Informačný cestný portál (skratka ICEPO)
Sídlo: Staré Hory 333, 97602 Staré Hory
Právna forma: občianske združenie
IČO: 53682092

pre zamestnancov, za ktorých daň vysporiada zamestnávateľ:

  1. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane (na stiahnutie TU).
  2. Vypočítajte 2% zo zaplatenej dane uvedenej v Potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa
  3. Vypočítanú sumu a ostatné údaje vpíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (na stiahnutie TU)
  4. Obidve tlačivá, t. j. Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane doručte na Daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska do 30.4.2023

Údaje o prijímateľovi (ktorému venujete daň):

Obchodné meno: Informačný cestný portál (skratka ICEPO)
Sídlo: Staré Hory 333, 97602 Staré Hory
Právna forma: občianske združenie
IČO: 53682092

Ďakujeme, že podporujete našu prácu pre Vás.

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Add Your Comment

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.