truck-driver-cab-12
Radio Truck

Náš príbeh

Práca profesionálneho vodiča je náročná na prípravu, informácie (ktoré musí ovládať), na psychiku, koncentráciu, vyžaduje pozornosť a pevné nervy. Profesionálny vodič – či už kamiónu, autobusu, či dodávky musí ovládať množstvo predpisov, z ktorých Pravidlá cestnej premávky sú len základ, o ostatných bežný vodič neprofesionál nemá ani poňatia. Navyše každá norma sa vyvíja, mení, pribúdajúnové, a náročnosť je vyššiaobzvlášť v medzinárodnej preprave, kde v každom štáte platí iná právna úprava. K tomu neustále sa meniaca dopravná situácia a časový stress pridávajú potrebu získania aktuánych informácií.
Zdalo by sa, že v dobe moderných technológií a informačného pretlaku nemôže byť získanie potrebných a užitočných informácií obzvlášť ťažké, ale prax ukazuje pravý opak.

Člen a štatutár občianskeho združenia Informačný cestný portál (ICEPO) dôverne pozná zákulisie šoférskej práce, a desaťročia osobných skúseností ho priviedli práve k myšlienke zjednodušiť prístup ku všetkému, čo vodič – profesionál k svojej práci potrebuje, a vytvoriť komplexný informačný systém, a to v podobe Informačného cestného portálu.

V konečnom dôsledku z neho môže ťažiť nielen vodič z povolania, ale každý, kto sa pohybuje ako vodič v domácej aj medzinárodnej – Európskej cestnej sieti.

0
Videá
0 +
Podcasty
0
Relácie
0 k
Poslucháči
  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

Radio Truck © 2023. Všetky práva vyhradené.

Radio Truck © 2023. Všetky práva vyhradené.