Téma, ktorá počas roka 2021 silno rezonovala. Nedávno schválená novela prinesie hneď niekoľko zmien.

Koncom októbra sme priniesli aktualitu o tom, že Národná rada s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a niektoré zmeny súvisia aj so Zákonom č. 106/2018 Z. z. (Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke). O schválení novely zákona ako prvý informoval denník Pravda, autor však neuviedol zdroj tejto informácie, ktorým je Národná rada SR a konkrétnou podstránkou s Detailom návrhu zákona.

Novela sa má týkať napríklad aj zmeny maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici v obci, čo je pre motoristov veľmi dôležitá novinka. V podstate má ísť o zrušenie obmedzenej rýchlosti 90 km/h na diaľnici v obci.

Doteraz sa v ľudovo nazývanom cestnom zákone (Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke), konkrétne v § 16 ods. 4 písalo, že: „Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/ h, a ak ide po diaľnici v obci najviac 90 km/h.“

Novela časť znenia o obmedzenej rýchlosti na diaľnici v obci úplne vypustila. To znamená, že dochádza k zrušeniu „deväťdesiatky“ na diaľnici v obci. Rýchlostné podmienky na diaľnici tak upravuje už iba § 16, odsek 2: „Na diaľnici a na rýchlostnej ceste vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km/h a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km/h.“

Dôvodov na zmenu bolo hneď niekoľko. Okrem toho, že diaľnica je nadradená infraštruktúra, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť, došlo k zjednoteniu rýchlostného limitu na diaľnici aj kvôli pripravovanému zavedeniu inteligentného obmedzovača rýchlosti. Ten bude súčasťou povinnej výbavy už od 6. júna 2022 pre novo homologizované vozidlá a od 7. júla 2024 pre všetky predávané vozidlá na európskom trhu.

Kedy táto novela nadobúda účinnosť?

Dôležité je pripomenúť, že aktuálne znenie Zákona o cestnej premávke naďalej uvádza povinnosť jazdiť na diaľnici v obci rýchlosťou maximálne 90 km/h.

Schválenie novely zákona totiž nie je to isté ako nadobudnutie jej účinnosti. Niektoré Národnou radou schválené návrhy nadobúdajú účinnosť k termínu 1. decembra 2021, ďalšie až 20. mája 2023. Tento konkrétny bod návrhu (článok V, bod 1, zdroj tu) o zrušení vety o maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici v obci majú podľa návrhu účinnosť od 6. júla 2022.

Zhrnuté: na diaľnici v obci musia motoristi aj naďalej jazdiť rýchlosťou maximálne 90 km/h, a to minimálne až do 6. júla 2022!

Pozor na bratislavský obchvat

Ďalej upozorňujeme, že iba nedávno sa časť bratislavského obchvatu vylúčila z mesta, takže na niektorých úsekoch platí maximálna povolená rýchlosť až 130 km/h – teda ako na bežnej diaľnici. Okrem toho Národná diaľničná spoločnosť zaviedla moderné technológie, ktoré dokážu sledovaním premávky priebežne regulovať maximálne povolené rýchlosti na konkrétnych úsekoch a podľa potreby znížiť povolenú rýchlosť, aby sa zabezpečila vyššia bezpečnosť a plynulosť premávky. Vodiči sú o takejto zmene informovaní prostredníctvom dopravných značiek na LED tabuliach.

Zdroj: Autoviny

Photo by Steven Arenas from Pexels

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad1lol0sad

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.