Podľa Nariadenia EP a Rady 2020/1054 – zmena nariadenia EP a Rady 561/2006 platí zákaz čerpať 45h odpočinok v kabíne vozidla. Citácia zákona (uvedeného aj na stránke Ministerstva dopravy) znie:


„Zákaz čerpania týždenného odpočinku viac ako 45 hodín vo vozidle Doby pravidelného týždenného odpočinku a každá doba týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín, ktoré sa čerpajú ako náhrada za predchádzajúce doby skráteného týždenného odpočinku, sa nesmú čerpať vo vozidle. Musia sa čerpať vo vhodnom, z rodového hľadiska primeranom ubytovacom zariadení s primeranými zariadeniami na spanie a hygienickými zariadeniami. Všetky náklady na ubytovanie mimo vozidla hradí zamestnávateľ.“


Za tým je uvedená poznámka – vysvetlivka v tomto znení:


„Podľa nariadenia EP a Rady 2020/1054 „Komisia zabezpečí, aby mali vodiči vykonávajúci cestnú nákladnú a osobnú dopravu ľahký prístup k informáciám o bezpečných a chránených parkovacích plochách.
Komisia uverejní zoznam všetkých certifikovaných parkovacích plôch, kde sa poskytujú vodičom tieto primerané služby: … z rodového hľadiska primerané hygienické zariadenia, .
Zoznam takýchto parkovacích plôch sa sprístupní na jednotnom oficiálnom webovom sídle, ktoré sa pravidelne aktualizuje.“

Zákon je už v platnosti. Predpokladáme, že certifikované odstavné plochy s ubytovaním by mali spĺňať aj primerané nároky ubytovaných vodičov na priestor, primeranú dávku komfortu aj v prípade nepriaznivého počasia, a samozrejme čistotu. Ak niečo zákon v tomto smere prikazuje, nemôže byť kvalita takto stráveného odpočinku nižšia oproti doterajšej praxi trávenia odpočinku v kabíne vozidla.

Preto sme sa opýtali Ministerstva dopravy, kde nájdeme zoznam takýchto certifikovaných parkovacích plôch, ktoré vyhovujú štandardom Európskej Únie.

Poslali sme jednoduchú otázku, kde sme sa po citácii horeuvedeného opýtali ministerstva:

kde je zoznam takýchto parkovacích miest (oficiálny zoznam) , aká je adresa „jednotného oficiálneho webového sídla“ s týmito informáciami?
Odpoveď ministerstva dopravy prinášame v plnom znení:

Dobrý deň, pán Sitár,

nariadenie, ktorým sa stanovia normy týkajúce sa certifikácie parkovacích plôch, bezpečnosti a úrovne poskytovaných služieb, je v štádiu prípravy. Preto ešte nevieme, kde bude zverejnený zoznam takýchto parkovacích plôch.

S pozdravom

Odbor komunikácie MDV SR

Takže zákon platí, nedodržanie bude pokutované, ale nikto nevie, ako ho slušne dodržať. Dokonca sa ešte ani nevie, ako by také zariadenie malo vyzerať a čo by malo spĺňať. Vydať zákaz je jednoduché. A verím, že bol inšpirovaný dobrým úmyslom zlepšiť sociálne podmienky vodičov na dlhých trasách. Ale takýto zákaz by mal byť aj dôstojne vykonateľný. Pretože to vyzerá, že dôsledkom budú len pokuty vyberané najmä v štátoch západnej Európy, kde pociťujú neblahý vplyv voľného pohybu tovarov a služieb a konkurenciu lacnejších východných dopravcov.

P.S.: akékoľvek parkovisko v Európe nájdete aj na interaktívnej mape Truck Parking Europe na našej webovej stránke.

Milan Sitár, radio Truck

ilustračný obr.: truckfly

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Add Your Comment

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.