Nariadenie EP a Rady 2020/1054 – zmena nariadenia EP a Rady 561/2006


– V medzinárodnej doprave mimo členský štát usadenia možnosť čerpať dve doby skráteného odpočinku
V každých dvoch po sebe idúcich týždňoch vodič čerpá najmenej:
a) dve doby pravidelného týždenného odpočinku alebo
b) jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku a jednu dobu skráteného týždenného odpočinku
trvajúcu najmenej 24 hodín.
Týždenná doba odpočinku sa začne najneskôr na konci šiestich 24-hodinových období od ukončenia
predchádzajúcej doby týždenného odpočinku. Odchylne môže vodič vykonávajúci medzinárodnú prepravu tovaru
čerpať mimo členský štát usadenia dve po sebe nasledujúce doby skráteného týždenného odpočinku za
predpokladu, že vodič vo všetkých štyroch po sebe idúcich týždňoch čerpá aspoň štyri týždenné doby
odpočinku, z ktorých aspoň dve sú doby pravidelného týždenného odpočinku.

Príklad z EK:
Napríklad počas štyroch po sebe idúcich týždňov môže vodič čerpať minimálne požadované týždenné doby odpočinku
spolu s ďalšími dobami odpočinku v tomto poradí:
Týždeň 1: 45 hodín (napr. sobota – pondelok)
Týždeň 2: 24 hodín (najneskôr: nedeľa – pondelok)
Týždeň 3: 24 hodín (napr. streda – štvrtok) a 27 hodín (najneskôr: nedeľa – pondelok)
Týždeň 4: 21 + 18 (piatok – nedeľa) + 45 hodín (najneskôr: nedeľa – utorok) (doby odpočinku 21 h a 18 h predstavujú
náhradu za dve doby skráteného týždenného odpočinku v týždni 2 a 3 (nedeľa – pondelok) v súlade s článkom 8 ods. 6b,
zatiaľ čo náhrada za ďalšiu dobu odpočinku čerpanú v týždni 3 (streda – štvrtok) sa nemusí poskytnúť).


Zdroj: MDV SR / https://ec.europa.eu/transport/road/mobility-package-questions-and-answers_en

Photo: Trans.INFO

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol1sad

Add Your Comment

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.