Bezpečnému prejazdu tunelom napomáhajú technické inovácie, bezpečnostné prvky a ohľaduplné správanie vodičov. V prípade hroziaceho rizika pomôžu návody a rady pre bezpečné dorazenie do cieľa.

Tunel ako výnimočné stavebné dielo pomáha preklenúť ťažký a nedostupný terén a zároveň zmenšuje vzdialenosti.
Kvôli uzavretému priestoru v tuneli hrozia väčšie riziká, preto je nevyhnutné mimoriadne dbať o bezpečnosť. 

SYMBOLY A ZARIADENIA,
KTORÉ ZACHRAŇUJÚ ŽIVOT

Vnútorné vybavenie tunela sa riadi prísnymi bezpečnostnými opatreniami a je nastavené na najvyššiu mieru bezpečnosti. Od svetelnej signalizácie, značenia, únikových ciest, telefónov, hasiacich zariadení až po reproduktory sú prostredníctvom kamier v pohotovosti aj oči našich špecialistov nepretržite 24 hodín denne.

Prierez tunela

1. Premenné dopravné zariadenie

sú svetelné tabule umiestnené nad jazdným pruhom pre ktorý platia, symbol zelenej šípky značí voľný prejazd a symbol červeného krížika znamená zákaz vjazdu.

2. Premenná značka

platí pre oba jazdné pruhy a zobrazuje zákaz predbiehania vozidiel prípadne iné varovné signály v tuneli.

3. Semafor

slúži na zastavenie premávky v tuneli v ojedinelých situáciách.

4. Núdzový záliv

je miesto na odstavenie vozidla v prípade poruchy.

5. SOS kabína

poskytuje možnosť privolania pomoci a je to miesto, kde nájdete aj ručný hasiaci prístroj.

6. Výstražný blikač

sa aktivuje automaticky v prípade otvorenia dverí do SOS kabíny.

7. Reproduktor

slúžia na riadenie evakuácie osôb. Operátor tunela hlási pokyny cez mikrofón alebo používa nahraté hlásenia.

8. Núdzový východ

slúži na únik pred nebezpečenstvom v prípade požiaru alebo nehody.

9. Značenie únikových ciest

ukazuje vzdialenosť a smer k najbližšiemu núdzovému východu s uvedením vzdialenosti v metroch.

10. Dvere hydrantu

slúžia na označenie hydrantu pre potreby Hasičského a záchranného zboru na hasenie.

11. Ventilátory

zabezpečujú prevetrávanie tunela v normálnej prevádzke a zabezpečujú pohyb dymu z tunela v prípade požiaru.

12. Osvetľovacia sústava

je súbor svetiel automaticky regulovaných centrálnym riadiacim systémom na základe informácií z jasomerov, ktoré merajú intenzitu denného svetla pred vjazdom do tunelových rúr.

13. Dopravné gombíky

svietia v normálnej prevádzke trvalo a v prípade nehody blikajú.

Rádio v tuneli

Pred každým tunelom nájdete značku s inou frekvenciou rádia. V prípade nehody v tuneli sa prostredníctvom rádia dozviete ako postupovať.

NONSTOP DOHĽAD

Nad každým tunelom dohliada tím tunelových špecialistov 24 hodín denne.
Skladá sa z operátorov dohliadajúcich na kamery a špecializovanej jednotky v teréne.

PRIVOLANIE POMOCI

telefónom

V SOS KABÍNE

mobilom

0800 100 007

Rýchlejšie ako z mobilu
Privolanie pomoci z SOS kabíny zaznamenáva operátorom vašu polohu, preto je pomoc rýchlejšia ako pri použití mobilného telefónu.

SOS kabína pod dohľadom
Otvorenie dverí do SOS kabíny sa signalizuje operátorom tunela.
Centrálny riadiaci systém automaticky znižuje maximálnu povolenú rýchlosť, zvyšuje osvetlenie v tuneli a prepína kamery na SOS kabínu.

Ohlasovacie možnosti
V SOS kabíne môžete použiť telefón alebo tlačidlo požiaru.

Hlásenie operátorovi
Pri incidente v tuneli operátorovi pomôže opis nehody a informácia, či sa nehoda nachádza v jazdnom pruhu alebo núdzovom zálive.

SOS KABÍNA NIE JE SKRÝŠ, KABÍNA NIE JE OHŇUVZDORNÁ, PRETO NIE JE MOŽNÉ UKRYŤ SA V NEJ PRED POŽIAROM.

NÁVOD NA PREŽITIE

Kreslený denník Sláva  
odkrýva dôsledky bezohľadnosti súčasného motoristického sveta a ponúka sondu do správania sa jedného obyčajného vodiča. S rozprávačskou precíznosťou, dokreslenou svojimi výtvarnými kreáciami, vám podá svoj návod na prežitie v tuneli. Odkryje svoje emócie a strach, aby vám pomohol dopátrať sa k jednoduchému a správnemu postoju v zložitej situácii.

PredchádzajúciĎalší

V TUNELI JE ABSOLÚTNE ZAKÁZANÉ OTÁČANIE, BEZDÔVODNÉ ZDRŽOVANIE ALEBO STÁTIE.

STAROSTLIVOSŤ O TUNEL

Tunel žije svojim životom, ku ktorému nevyhnutne potrebuje bezproblémové fungovanie a správnu starostlivosť. Zvýšená pozornosť o bezpečnosť v tuneli sa nevyhnutne podpisuje aj na nutnosti vyššej starostlivosti a údržby.

Pravidelne vykonávame uzávierky tunelov, počas ktorých sú vykonávané kompletné čistenia priestorov tunelov a zariadení.

Bezpečnosť cestnej premávky
Tunely v Čechách a na Slovensku

Zdroj: NDS

Ilustračný obr.: asb.sk

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Add Your Comment

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.