Nově povinnost označit přejezd hranic

Nové změny v tachografu a kabotáži, stejně jako ve vysílání pracovníků a kontrole schránkových společností přicházejí v roce 2022 v rámci balíčku mobility.

Překročení hranice musí být od února zaznamenáno v tachografu.

V roce 2022 vstoupí v platnost mnoho opatření stanovených v balíčku mobility .

Konkrétně od příštího února vstoupí v platnost nové nařízení o pohybu řidičů mezi zeměmi Evropské unie a minimální mzdě.

Tento poslední aspekt Balíčku umožní podle názoru Fenadismeru lépe bojovat proti schránkovým firmám a konkurenci firem za výhodnějších platových podmínek.

V tomto smyslu nová úprava požaduje, aby řidiči, kteří provádějí mezinárodní přepravu nebo kabotáž, pobírali minimální mzdu země, ve které je přeprava uskutečňována, s výjimkou tranzitních a dvoustranných přeprav z této povinnosti.

Pro svou kontrolu proto musí dopravní podnik před provedením přepravní služby učinit prohlášení o pohybu svých řidičů, které musí být zasláno do centralizovaného elektronického systému v Evropské komisi.

Na druhou stranu vstoupí v platnost nové nařízení o přístupu k profesi a na dopravní trh , konkrétně otázky spojené s kontrolou nekalé soutěže a omezováním kabotáže, které vyvolaly velké rozdíly s východními zeměmi EU. v únoru.

Konkrétně požadavek na usazení, který musí přepravní společnosti splnit, vyžaduje, aby skutečně vykonávaly činnost v zemi, kde jsou usazeny, zatímco nová pravidla přístupu na trh mezinárodní dopravy ukládají významná omezení pro provádění kabotážních operací se dvěma základními požadavky: racionalizovat její provádění a rozvoj, jako je tzv. čtyřdenní lhůta na rozmyšlenou, která brání tomu, aby v téže zemi a stejným vozidlem byly v daném časovém období prováděny nepřetržité kabotážní operace, jakož i povinnost vozidla, která provádějí mezinárodní přepravu, se každých osm týdnů vracet do země, kde je registrována.

Aby byla zaručena účinná kontrola dodržování všech těchto nových opatření, musí agenti při provádění silničních kontrol ověřit, zda jsou splněny všechny požadavky, aby bylo možné využít nové nařízení.

Kromě jiných kontrolních opatření se tedy uvažuje o povinnosti dopravců provádějících mezinárodní přepravu zaznamenat do tachografu pokaždé, když překročí hranici , což, pokud není zaznamenáno automaticky, musí být provedeno ručně na první zastávce řidiče. hranice nového členského státu, do kterého jste vstoupili. Pokud k překročení hranice dojde při cestě trajektem nebo vlakem, musí to řidič zaznamenat v přístavu nebo ve stanici příjezdu.

Zdroj: CadenadeSuministro.es

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
1cool0bad3lol12sad

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.