„Ve středočeské části dálnici D1 v kilometru 52 ve směru na Prahu jsme připravení modernizovat a rozšířit další odpočívku. Odpočívka Střechov je jedna z těch původních, které byly vybudovány v 70. letech 20. století v rámci výstavby D1 a již v té době zde také byla čerpací stanice pohonných hmot. Kapacitně se jedná o velkou odpočívku s motorestem, jejíž část umístěná ve směru na Brno prošla modernizací v roce 2019.“ Uvedl to Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

ŘSD podle něj dokončilo výběrové řízení na zhotovitele stavby a v závěru roku 2021 podepsalo smlouvu o dílo se společností Metrostav Infrastructure, a. s, která práce provede za 127,88 milionu Kč bez DPH, což je o 49 milionů Kč méně, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky zadávací dokumentací. „S uvedením stavby do provozu počítáme za 4 měsíce od zahájení výstavby s tím, že poté budou probíhat dokončovací práce bez zásadního vlivu na provoz odpočívky. Kompletně by stavbě měl být dokončená do konce této stavební sezóny,“ uvedl Martin Buček.

Práce plánuje ŘSD zahájit v závěru letošního dubna. Zhotovitel již za tímto účelem zahájil projektovou přípravu a přípravu lidských a technických zdrojů. Hlavním cílem stavební akce je modernizace odpočívky a navýšení parkovacích stání pro nákladní automobily, neboť současný stav a řešení uspořádání stání je nedostatečný. Šikmé parkovací plochy pro návěsové nákladní soupravy vzrostou ze současných 42 na 98 míst, kolmá stání pro osobní vozidla z 50 na 73 míst včetně 4 stání pro invalidy. 6 podélných stání bude určeno pro autobusy a dalších 10 šikmých stání pro osobní vozidla s přívěsem a obytné automobily. Celkově se tak kapacita proti stávajícímu stavu zvýší o 9 desítek míst, což je téměř dvojnásobek aktuální kapacity před rekonstrukcí.

V souvislosti s rozšířením odpočívky a změnou jejího dispozičního řešení bude provedena rekonstrukce všech propojovacích komunikací, které zůstanou zachovaný a jejichž životnost je již za limitem. To se bude týkat i propojovací komunikace mezi pravou a levou částí odpočívky, která je vedena podjezdem pod dálničním tělesem. Další části komunikací vzniknou nově. Sem lze zařadit např. novou okružní křižovatku na výjezdu z odpočívky zpět na dálnic a chodníky nebo ostrůvky oddělující stání.

S modernizací souvisí také kompletní rekonstrukce kanalizace a odvodnění, rekonstrukce osvětlení (nově LED), výstavba nové retenční nádrže, vybudování odlučovače ropných látek, kamerového dohledu a dětského hřiště u parkovacích stání pro osobní vozidla. Osazen bude nový mobiliář (stoly, lavice, odpadkové koše). Realizovány budou také vegetační úpravy (zatravnění a vysazení nových dřevin) nebo nové oplocení. V budoucnu, již mimo rámec této rekonstrukce, se počítá s osazením systémů inteligentní odpočívky a systému dobíjení elektromobilů. Pod projektovanými komunikacemi budou v rámci této stavby pro tyto systémy připraveny chráničky.

(lan)

Foto: ŘSD

Zdroj: dnoviny.cz

  • https://radioserver.online:9928/radiotruck.mp3
  • Rádio Truck

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Radio Truck je nezávislá internetová rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie pre vodičov a hudbu na cesty.

Nainštaluj si naše aplikácie:

Kontaktné informácie

Radio Truck - O.Z. ICEPO
Staré hory 333
97602 Staré hory
Slovensko
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0197 1137
Vklad v CZ Korunách: 2901971137 / 2010

Prispejte a podporte Rádio Truck

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.

RadioTruck © 2023. Všetky práva vyhradené.